Tidstyper

Tilbage til oversigten

Hvad er en tidstype?

En tidstype er en varighed man kan leje en ressource, fx. 12 timer. Du kan oprette et vilkårligt antal tidstyper alt afhængig af hvordan dine kunder skal kunne reservere dine ressourcer.

Opsætning af en tidstype

Du finder tidstyperne i menuen under Opsætning -> Tidstyper. Herunder ses skærmbilledet der vises når du vælger tidstyper i menuen.

Tidstyper

Du skal som minimum indtaste følgende informationer,

  • Internt navn, Type-kode, Varighed, Typens navn

Gennemgang af felterne

Internt navn

Her angiver du det navn som anvendes i administrationsprogrammet for tidstypen

Type-kode

En kort kode som repræsentere tidstypen, fx "1T" for en time, "2T" for to osv. Type-koden anvendes fx. når du opretter priser.

Varighed

Her angiver du varigheden for tidstypen, det første felt er antal dage, andet felt er antal timer og sidste felt er antal minutter.

Kan bookes indtil

Her kan du angive hvor lang tid før kunden kan booke ressourcen. Dermed kan du sikre dig, at du kan nå evt. forberedelse. Det første felt angiver antal dage, andet felt er antal timer og sidste felt er antal minutter.

Kræver godkendelse

Du kan kræve at en reservation skal godkendes af dig. Ved reservation får kunden besked om at bestillingen først skal gennemses af dig før den er gældende. Bemærk at reservationer der skal godkendes ikke kan anvendes sammen med online betaling (kun bankoverførsel).

Sprog

Her kan du vælge sprog og herefter angive sprogafhængige tekster som brugeren fx. ser i webshoppen.

Typens navn

Her angives typens navn på de respektive sprog.

Godkendelsesnota

Hvis du har valgt at reservation af tidstypen kræver godkendelse, så kan du her angive hvorfor o.lign. For et mødelokale kunne det fx. være "Ikke støjende aktivitet".

 

Tilbage til oversigten