Tidstype mønstre

Tilbage til oversigten

Hvad er et tidstype mønster?

Et mønster er en liste af starttidspunkter for en eller flere tidstyper. Et mønster kan være en liste af dags-tidstyper fordelt hen over en uge. Ved manuel skemalægning kan man spare tid ved ikke at skulle skemalægge de enkelte tider, men i stedet fx. anvende et ugemønster.

Opsætning af et mønster

Du finder tidstype mønstre i menuen under Opsætning -> Tidstype Mønstre. Herunder ses skærmbilledet der vises når du vælger tidstype mønstre i menuen. I venstre side ses en liste over de forskellige tidstype mønstre der er oprettet.

Tidstype mønstre

Ved oprettelse af nyt mønster skal du som minimum indtaste følgende informationer

  • Navn

Gennemgang af felterne

Navn

Her angiver du et navn for mønsteret, fx. "Uge med hele dage".

Beskrivelse

Her kan du om ønsket beskrive hvornår mønsteret kan anvendes mv. Beskrivelsen her anvendes kun i administrationsdelen.

Tabellen med starttider for tidstyperne

Via Tilføj linket tilføjes der en række for hver tid i mønstret. Under Tidstype kolonnen vælges tidstypen, Dag Nr. angiver hvornår tiden placeres i forhold til startdagen man anvender mønsteret på (antal dage der skal tillægges), og Tidspunkt angiver starttidspunktet.

Her er vist et ugemønster for tidstypen hel dag, så derfor er der 7 rækker svarende til syv dage, hvor Dag Nr. og tidspunkt kolonnen angiver hvornår tiden placeres i forhold til startdagen man anvender mønsteret på. Anvender man mønsteret med mandag som startdag, så svarer den første række til en tid mandag kl 8, næste række er +1 dag dvs. tirsdag kl 8 osv.

Tilbage til oversigten