Momsgruppe lister

Tilbage til oversigten

Opsætning af momsgruppe lister

Formålet med en momsgruppe-liste er, at du kan angive forskellige momssatser, som så vælges ud fra kundens landeangivelse. Du skal som minimum have oprettet en momsgruppe liste, som er standard-momsen der anvendes. Du finder momsgruppe lister i menuen under Opsætning -> Økonomi -> Momsgrupper Lister.

Momsgruppe Lister

Gennemgang af felterne

Internt navn

Momsgruppelistens navn. Anvendes kun i administrationsinterfacet.

Anvend som standard

Sæt kryds i den momsgruppe liste der anvendes som standard.

Momsgrupper

Her skal du angive de momsgrupper i prioriteret rækkefølge, der skal udvælges ud fra kundens landeangivelse.

Tilbage til oversigten