Ressourcer

Tilbage til oversigten

Hvad er en ressource?

En ressource er fx. en person, udstyr/facilitet, et sted (lokale el. lign.). Du kan se bookinger for en ressource i kalenderform.

Opsætning/Oprettelse af en ressource

Du finder ressourcerne i menuen under Ressourcer -> Ressourcer. Herunder ses skærmbilledet der vises når du vælger ressourcer i menuen.

Ressourcer

Du skal som minimum indtaste følgende informationer,

  • Internt navn, Kode

Typer af ressourcer

Når du opretter en ny ressource vælger du hvilken type ressource du vil oprette. Når du trykker på Opret ny vises dialogen her

Opret ressource

Typerne du kan vælge er

  • Udstyr/facilitet - fx. for en maskine
  • Sted - fx. for et mødelokale
  • Person
Hvis du sætter kryds i feltet En mængde af ressourcer kan du oprette en pulje af ressourcer. En pulje kan anvendes når du fx. har 10 ens maskiner, hvor det ikke spiller en rolle om kunden lejer den ene eller anden maskine.

Gennemgang af felterne

Overskriften

I ressource-overskriften fremgår ressourcens type fx. person.

Internt navn

Her kan du angive et navn for ressourcen som anvendes i administrationsdelen af programmet - dvs. navnet vises ikke i fx. webshoppen.

Kode

Her kan du angive en forkortelse for ressourcen, som fx. kan optræde i forbindelse med rapporter.

Kræver godkendelse

Du kan kræve at en reservation skal godkendes af dig. Ved reservation får kunden besked om at bestillingen først skal gennemses af dig før den er gældende. Bemærk at reservationer der skal godkendes ikke kan anvendes sammen med online betaling (kun bankoverførsel).

Ekstern ressource

Du kan angive at der er tale om en ressource som ikke ejes af din virksomhed, fx. en konsulent.

Type

Her kan du om ønsket angive en ressource-type/gruppe, hvilket er en måde at gruppere dine ressourcer på. For personer som anvender tidsregistrering kan du med fordel angive en ressource-type, da du kan sætte en timepris på ressource-typen som anvendes ved fakturering.

Læs mere her om ressource-typer

Sprog

Her kan du vælge sprog og herefter angive sprogafhængige tekster som brugeren fx. ser i webshoppen.

Navn

Her angives ressourcens navn på de respektive sprog.

Godkendelsesnota

Hvis du har valgt at reservation af ressourcen kræver godkendelse, så kan du her angive hvorfor o.lign. For et mødelokale kunne det fx. være "Ikke støjende aktivitet".

Tilbage til oversigten