Event Produkter

Tilbage til oversigten

Introduktion til Events

Med en event menes fx. et kursus, hvor der oprettes et antal billetter/pladser til. Her er der ikke tale om, at der bookes en ressource som ved ressource-baseret produkter, men at der reserveres en billet. Du finder event produkter i menuen under Events -> Produkter.

Event produkt

Fanebladet Generelt

Fanebladet her anvendes til, at beskrive selve produktet, som fx. kan være et kursus.

Internt navn

Her angiver du eventens navn. Navnet her anvendes kun i administrationsinterfacet.

Kode

Her kan du angive en kode for produktet, som fx. kan optræde i forbindelse med rapporter/faktura.

Kræver godkendelse

Sættes kryds her så kræver du, at ordren skal godkendes af dig før kundens booking går igennem (kan ikke anvendes med online betaling).

Vis detaljeret produkt information

Sættes kryds i "Vis detaljeret produktinformation" kan kunden fra produktoversigten gå til en side med flere produktdetaljer.

Vis priser

Sæt kryds her for, at man kan se produktets priser. Hvis du blot ønsker tidsbestilling kan du undlade at sætte kryds her.

 Bestillingsform

Under bestillingsform kan du angive,

  • Fakturér
  • Fakturér senere

Hvis du fravælger, at vise priserne, vælges "Fakturér senere".  Ved "Fakturér senere" faktureres kunden ikke for produktet ved bestilling via webshoppen, det skal du selv gøre efterfølgende.

Bed om kundekommentarer

Her kan du bede kunden om en kommentar for hver bestilling, som  fx. kan anvendes til, at kunden skal angive deltagernavn. Du kan vælge følgende for "Bed om kundekommentarer",

  • Nej, Ja (valgfrit), Ja (påkrævet)

Momsgruppe

Her kan du vælge en moms-gruppe for produktet.

Sprog-tilrettet information

Sprog

Her kan du vælge sprog, og herefter angive sprogafhængige tekster som brugeren fx. ser i webshoppen.

Navn

Her angiver du produktets navn, som det skal fremgå i webshoppen.

Kort beskrivelse

Her giver du en kort beskrivelse af produktet. Beskrivelsen her vises i produktoversigten.

Detaljeret beskrivelse

Her giver du en mere detaljeret beskrivelse af produktet. Beskrivelsen her vises på produktets egen side (som man kan se hvis du har sat kryds i "vis detaljeret produkt information").

Godkendelsesnota

Hvis du har valgt, at booking kræver godkendelse, så kan du her angive hvorfor.

Overskrift for kundebemærkningerne

Hvis du ønsker kundekommentarer (se ovenfor), så kan du angive en overskrift, som forklarer hvad kundekommentaren handler om. Kunden ser overskriften i webshoppen som vist herunder (passagernavn).

Overskrift for kundebemærkninger

Billeder

Billeder

Her kan du tilføje billeder til produktet.

Begræns online booking til kundegrupperne

Begræns adgang

Du har mulighed for at begrænse adgang til, hvem der kan bestille et produkt. Hvis du opretter en kundegruppe, og tildeler den til en eller flere kunder, så kan du tilføje gruppen til produktet, hvormed kun disse kunder kan bestille produktet. Dvs. kunden skal her først logge ind for at produktet vises i webshoppen

Bogføring

 Har du tilvalgt e-conomic modulet skal du under "Reference Nummer" angive hvilken varenummergruppe produktet tilhører. Det gøres på formen moms procent=varegruppenr. Herover angivet for 25 % og 0 %.

Fanebladet Kalender

Fanebladet Kalender

Her angiver du hvor og hvornår en event finder sted. Under "Events" vises datoer hvor eventen holdes. Når du markerer en event, vises denne under "Valgte Event". Her kan du angive, hvornår eventen starter, hvornår den skal bookes inden, hvornår den kan bookes fra samt hvor eventen holdes.

Under billetgruppe kan du oprette en eller flere billetgrupper. Du indtaster en gruppekode samt antal billetter tilrådighed.

Billettyper

Du kan oprette forskellige billettyper for billetgruppen. Herover anvendt til at lave voksen og børnebilletter. Du kan fravælge kundekommentarer på billettype-niveau.

Tilbage til oversigten